OPENateliersZUID 2017

ONTDEKdeKUNSTvanZUID

De OPENateliersZUID vindt plaats op 20 + 21 mei 2017
van 12:00 – 18:00 uur

Voor de zevende keer vindt in het weekeinde van 20 en 21 mei 2017 de OPENateliersZUID plaats. Tijdens deze kunstmanifestatie openen 108 professionele kunstenaars en ambachtslieden, die wonen en / of werken in Amsterdam Zuid, hun ateliers en werkplaatsen voor het publiek.
Het accent van de OPENateliersZUID ligt dit jaar op De Pijp met de Centrale Expositie in de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1, 1073 AE Amsterdam. Daarnaast zal er dit jaar – voor het eerst, als gevolg van de vele aanmeldingen – een tweede Centrale Expositie zijn. Deze zal te zien zijn in het Joke Smit College, Reijnier Vinkelskade 62, 1071 SX, Amsterdam.

Tijdens de OPENateliersZUID kunnen zowel ateliers als ‘kunstknooppunten’ worden bezocht. Kunstknooppunten zijn locaties waar meerdere personen hun werk laten zien. Het getoonde werk is rechtstreeks te koop bij de deelnemers. Kunstenaars zelf zijn het aanspreekpunt en op elke te bezoeken plek ligt straks gratis informatie klaar, zoals de Kunstkrant OPENateliersZUID.

De Kunstkrant OPENateliersZUID wordt als fullcolour bewaarkatern gedrukt in een oplage van 50.000 exemplaren. In het catalogusgedeelte staan alle kunstenaars en creatief ondernemers vermeld en deze Kunstkrant geeft met de plattegrond een overzicht van alle deelnemende locaties. De krant wordt huis-aan-huis verspreid in Amsterdam Zuid, is verkrijgbaar op de deelnemende locaties én bij culturele instellingen in heel Amsterdam.

OPENateliersZUID is ook goed via internet en social media te volgen. Dagelijks worden updates gepubliceerd op de website www.openatelierszuid.nl en via Facebook, Twitter en Instagram.

Omdat er een grote diversiteit aan kunst en ambachten wordt gepresenteerd is het raadzaam de Centrale Expositie in de Oranjekerk te bezoeken. Daar is elke deelnemer vertegenwoordigd met één kunstwerk. In de Oranjekerk zijn de catalogus en de plattegrond gratis verkrijgbaar, waarmee iedere bezoeker zijn / haar route kan bepalen.
In de Oranjekerk zijn de catalogus en de plattegrond gratis verkrijgbaar, waarmee iedere bezoeker zijn / haar route kan bepalen.

Het belooft een intrigerende route te worden.

 

Laatste nieuws