Carla van der Kooi

Hersenspinsel – linosnede, potlood, pastel, acrylverf

Kunstknooppunt Het Klooster
Prinses Irenstraat 19
1077 WT Amsterdam
06 30464686
kunst@carlavanderkooi.nl
www.carlavanderkooi.nl
grafiek, schilderen, mixed media